Evaluation< Dutch Pro/ENGINEER Users Conference 1999


Evaluation
Dutch Pro/ENGINEER Users Conference
1999


Dutch Pro/ENGINEER Users Conference 1999

The 1999 Dutch Pro/ENGINEER Users Conference was held dec. 2nd at the University in Eindhoven. It was a great succes. We never had so much visitors before: 225 paying attendees (140 in 1998; 160 in 1997; 140 in 1996)


(click on image for a closer look)

In the morning four Pro/AWARD Nominee presentations took place. These presentations were selected by PTC Netherlands, the User Group and last year winner out of 39 entries (again a new record):

(click on image for a closer look)

These were the Pro/AWARD Nominees:
Autobusfabriek BOVA B.V. / CE Masters B.V.: Touringcar Magiq
Ericsson Business Mobile Networks: DECT Phone
Meertens Magermans Design & Engineering: Sun Vision 700
Fokker Control Systems: Bewegings platform voor Helicopter simulator
.

All had 20 minutes to present their work. The conference attendees could choose a winner, by filling in a form. The winner was announced at the end of the day.

Before these presentations (which were very well received) PTC (Robin Verbeet) held a presentation on the future plans of PTC.

After the lunch the conference got a more informal character with three times parallel workshops in four different conference rooms.

The workshops were

   

Windchill en Intralink

Bendiks Westerink, PTC

Windchill's Factor! e-Series is ontworpen om complexe, uitgebreide en de steeds veranderende behoeften van producerende bedrijven te ondersteunen. Alle fases van de levenscyclus van het product - van concept tot definitie van het product, productie en service - kunnen met Windchill beheerd worden op een unieke, op het Web gebaseerde benadering. Windchill maakt het mogelijk om leveranciers en klanten eerder en beter te betrekken bij het ontwikkel proces, zodat meer ingespeeld kan worden op de wensen van de klant en de 'time-to-market' periode korter wordt.

Ook wordt ingegaan op de ontwikkelingen en positie van Intralink met relatie tot Windchill.

Doe het met driehoekjes – Hoge-snelheidsfrezen met behulp van .STL

Jan Willem Gunnink, TNO IP

Voor het snel maken van metalen producten met complexe vormen is hoge-snelheidsfrezen de beste optie. Het programmeren van zo’n numeriek bestuurde machine via specialistische CAM-software kan echter ingewikkeld zijn en een groot deel van de totale maak-tijd opsouperen. Veel eenvoudiger is het om te programmeren, uitgaande van 3D-geometrie in het uit de Rapid Prototyping bekende .STL-formaat. Ook Pro/ENGINEER kan dit formaat standaard wegschrijven. Maar .STL staat bekend als een grove beschrijving van de werkelijke geometrie: de buitenvlakken van het solid model worden door kleine driehoekjes benaderd (tesselation). Dit lijkt een onoverkomelijk probleem waar het gaat om nauwkeurig frezen.

TNO IP heeft echter aangetoond, dat dit probleem is op te lossen, gebruik makend van een voldoend fijnmazig .STL-file en standaard software. Dit in combinatie met een nieuwe freesstrategie en hoge-snelheidsfrezen maakt het mogelijk complex gevormde metalen delen te vervaardigen, met een goede oppervlaktekwaliteit, in een zeer korte tijd.

Collaborative Design & Engineering met behulp van 3D-technieken

Mat Josquin, EDC

Het European Design Centre (EDC) doet onder meer onderzoek naar welke verbeteringen Collaborative Working-technieken in de productontwikkeling tot stand brengen. Gepresenteerd worden de resultaten van innovatieve onderzoeksprojecten op dit vlak, uitgevoerd binnen programma’s van de Europese Commissie, als ook resultaten die al in de praktijk zijn behaald. Hierbij valt te denken aan toepassingen over netwerken, zoals:

  • Video conferencing
  • Application sharing
  • Remote application executing
  • Remote use of supercoputers (Virtual Reality)
  • Interactieve visualisatietechnieken

Pro/MECHANICA

Erik Haenen, HEC

Getoond worden in eerste instantie de nieuwe opties in Pro/MECHANICA 2000i. Daarna wordt aan de hand van voorbeelden uit de consulting praktijk van HEC gedemonstreerd hoe die nieuwe mogelijkheden in de praktijk ingezet kunnen worden.

Pro/MANUFACTURING

Jeroen van der Burg, PTC

In deze demonstratie zullen de mogelijkheden van de nieuwe 2000i module ‘Expert Machinist’ worden getoond en ook zal hierbij de nieuwe verificatietool ’VERICUT voor Pro/ENGINEER’ aan bod komen.

‘Expert Machinist’ is de nieuwe manufacturing-module waarmee op een efficiëntere manier 2½-assig freesbanen kunnen worden gegenereerd.

De revolutionair vernieuwde interface (slechts iconen en tabbladen) en de nieuwe manier om bewerkingsmethodieken vast te leggen en te hergebruiken, (m.b.v. bewerkings‘templates’) kunnen de programmeertijd aanzienlijk reduceren. Tevens zorgt dit ervoor dat de NC-programmeur makkelijker zijn expertise kan toepassen bij het genereren van gereedschapsbanen.

Customer Support

Christian Senn, PTC)

Introduction of Technical Support in general

WEB based Technical Support Tools and Informations available

Future enhancements to this type of service

Mold Advisor

Onno de Vrij , RAND

Mold Advisor is een pakket van MoldFlow om de Pro/ENGINEER gebruiker zelf de mate van spuitgietbaarheid van zijn of haar Pro/ENGINEER part te laten onderzoeken. Mold Advisor rekent direkt op de solid zonder dat vereenvoudigingen noodzakelijk zijn. De gebruiker selecteert een materiaal uit de standaard aanwezige database, kiest de aanspuitlokatie(s) en start de berekening. Het resultaat is er in minuten.

Naast berekeningen aan het Pro/ENGINEER part zelf, kan in Mold Advisor ook de volledige (meervoudige) matrijs-layout (gates, sprues, hot and cold runners) worden berekend en geoptimaliseerd.

Nieuwe Pro/ENGINEER ontwikkelingen

Ron Gerstel, PTC

In deze presentatie wordt ingegaan op veranderingen die in Pro/ENGINEER 2000i2 en volgende releases worden verwacht. Belangrijkste punten zijn:

Verbetering van de productiviteit; vereenvoudiging van de user-interface en verbetering van de interactie met het model (preview, modeltree embedded, sketcher nieuwe user-interface etc.)

Krachtiger; Meer flexibiliteit in het design, bijvoorbeeld in rounds en VLA (Very large assemblies) performance

Toevoegingen in verschillende opties en extensies (bijvoorbeeld in welding, piping en molding)

Division MockUp en ProductView

Carlo Josiassen, PTC

Met de aankoop van Division begin 1999 heeft PTC er 3 producten bijgekregen op het gebied van visualisatie en virtual reality:

ProductView, een multi-format viewer voor gebruik binnen en buiten de tekenkamer

Division MockUp, gebruikt voor packaging studies van 3-D CAD data uit verschillende pakketten, animaties, dynamische interference, ergonomische studies etc.

Virtual Reality, voor het aansturen van Virtual Reality hardware

In deze workshop wordt verteld hoe elk van deze producten kan worden ingezet in het productontwikkelproces. Verder worden er demonstraties gegeven van ProductView en Division MockUp.

Integratie & optimalisatie van kunststofproducten

Alfred Jansen, BPO

Producten worden, lichter, goedkoper, sterker en betrouwbaarder als tijdens het ontwerpproces de sterkte, de stijfheid en de spuitgietbaarheid geanalyseerd wordt. Een goed gebruik van Pro/ENGINEER en CAE pakketten leidt tot een beter product, een kortere doorlooptijd en een efficiënter ontwerpproces. Welke mogelijkheden bieden FEM-analyses voor het ontwikkelen, engineeren en optimaliseren van producten?

Hoe kan Pro/ENGINEER hierbij optimaal worden gebruikt?

Wat kan er mis gaan?

Procision

Onno de Vrij, RAND

Procision berekent de sterkte en de thermische eigenschappen van Pro/ENGINEER modellen. Het gebruikt een revolutionaire nieuwe techniek zonder elementenverdeling, waardoor zelfs de grootste modellen mét alle details nauwkeurig en ongeëvenaard snel worden berekend. Procision draait direct onder de user interface van Pro/ENGINEER en biedt de ontwerper / constructeur de mogelijkheid om zelf het eigen product door te rekenen.

During the breaks in between the workshops people had the opportunity to attend to the various vendor presentations:
CE Masters
Dell Computer Corporation
Detron
Evans & Sutherland
ITI Deutschland
Intergraph
MPP
Rand Technology
Rolta Europe
Silicon Graphics
Spekan
Total Support
Tree C

Furthermore they could take a look at some SDC Publications material, get a hold on one of the 50 free Pro/E: The Magazines and off course meet many other Pro/E Users and PTC & Rand Representatives.

After the workshops everyone went to the main conference room for a surprise presentation by R.Niessink, the Team & Marketing Manager of Van Amersfoort Racing. An interesting and humerous presentation.

Now everyone was prepared for the announcement of the Pro/AWARD winner, but first a number of items had to be given away:

Now it was time to announce the 1999 Dutch Pro/AWARD Winner chosen by the conference attendees themselves ... and the winner is:

Autobusfabriek BOVA B.V. / CE Masters B.V.
with their Magiq touring car.

I. de Rooij (BOVA) and L. Poppelier (CE Masters) explained how they fully used the 3D capabilities of Pro/ENGINEER to build this new model touring car. The total assembly had approximately 11000 parts in it.

At the entrance the attendees could even take a look at the bus itself.
(click on image for a closer look)

They received a Dell Workstation and the Dutch Pro/AWARD from PTC.

Congratulations!(click on image for a closer look)

The day ended with an informal drink.


These are the results from the evaluation forms:

The accomodation, lunch and coffee was again received well to very well. No need to change the location for this reason, perhaps only when we grow out of it. But the location still has some potential of growing. So most likely we will use the same location next year.

The Pro/AWARD presentations were very well received. Our format of letting the Pro/AWARD nominees give a presentation has proven to work in the previous conferences as well.

The workshops were also well received. The R2000i-2 demo was rated lower than we expected, but that probably had to do with the unfortunate crashes (!) of the live demo. Ron Gerstel did explain however that this was a beta version ... And it also showed up as one of the most interesting presentations of the conference!

The most interesting subjects were:

Less interesting were:
Pro/VISIE, the second Pro/AWARD presentation and some workshops.

Other remarks: