juni '96 Jaargang 1.1.1


Dit is de eerste editie van de door de Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep uitgegeven nieuwsbrief. Ons doel is deze nieuwsbrief een aantal malen per jaar uit te brengen en naar alle ons bekende Pro/ENGINEER gebruikers te sturen.

Onderwerpen in deze editie

 1. Het Bestuur
 2. Gebruikersconferentie 1996
 3. Evaluatie Gebruikersconferentie 1995
 4. Donateurs
 5. Release 17.0
 6. Tips & Tricks
 7. Pro/USERSLIST


Het Bestuur

De Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep Nederland is opgericht in de lente van 1995. Ons doel is de verbreding van de operationele kennis van het 3D CAD/CAM pakket Pro/ENGINEER bij alle bekende gebruikers van het pakket in Nederland en het Vlaamse deel van België. De belangrijkste methode om dit te bereiken is het organiseren van een jaarlijkse gebruikersconferentie, bij voorkeur op de derde of vierde donderdag van november in een zo centraal mogelijk gelegen plaats in Nederland. De stichting kent geen leden. Er wordt een kosten dekkende entree geheven op de gebruikersconferentie. Gebruikers die in ons adressenbestand opgenomen willen worden kunnen een verzoek hiertoe indienen bij onderstaand secretariaat. Neem ook contact met ons op indien uw adres niet correct of onvolledig is.

Het bestuur van de Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep bestaat uit:

U kunt contact opnemen met de stichting via onderstaand adres:

Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep Nederland

t.a.v. J.B. Otten
Postbus 10000
1970 CA IJmuiden
tel: 0251-495246
fax: 0251-470114
E-Mail: ocorten@knoware.nl
Postgiro: 6854866
t.n.v. Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep
te Den Haag
KvK: S 41159257

Neem ook eens een kijkje op onze Home Page, waar onder andere de meest recente informatie te vinden is over de komende gebruikersconferentie, URL's naar vele andere Pro/ENGINEER gerelateerde sites en een banenmarkt:

http://www.knoware.nl/users/ocorten/index.html


Gebruikersconferentie 1996

Momenteel zijn we al weer druk bezig met de organisatie van de volgende gebruikersconferentie. Deze zomer zullen we iedereen een aanmeldingsformulier sturen maar noteer alvast in uw agenda:

OPROEP:

Heeft u interesse om een presentatie te geven over bijvoorbeeld het gebruik van Pro/ENGINEER binnen uw bedrijf? Of bent u geïnteresseerd om een expositie te verzorgen? Neem dan contact op met een van de onderstaande personen.

PRESENTATIES:

Jan Witte
TU Delft - faculteit Industrieel Ontwerpen
Postbus 5029
2600 GA DELFT
tel: 015-2781802
fax: 015-2781410
E-Mail: j.m.witte@io.tudelft.nl

EXPOSITIES:

Marcel. Magermans
Magermans Produktontwikkeling
J. van Beierenlaan 233
2613 JG DELFT
tel: 015-2136736
fax: 015-2133339


Evaluatie Gebruikersconferentie 1995

Er hebben meer dan 100 Pro/ENGINEER gebruikers deelgenomen aan de gebruikersconferentie in Utrecht. De deelnemers kwamen van kleine tot zeer grote bedrijven en de soort industrie varieerde ook sterk (van entertainment tot automotive en defensie).

Aandachtige toehoorders in het zalencentrum

Om rechtstreeks van de deelnemers te horen wat ze wel/niet goed vinden en of ze nog suggesties voor een volgende dag hebben, is een enquête opgesteld die aan het eind van die dag ingeleverd kon worden tegen verkrijging van een kleine attentie. In het algemeen kunnen we zeggen dat het een geslaagde dag is geweest. De workshops zijn zeer gewaardeerd; met name vanwege het interactieve karakter. Zowel voor de lezingen als de workshops geldt dat een directe benadering van problemen en werkwijzen m.b.t. Pro/ENGINEER gebruik sterk geapprecieerd werd. Algemene verhalen en commerciële praatjes hebben minder belangstelling. De presentatie behoeft hier en daar verbetering; barco's en/of LCD-schermen. Tips & tricks zijn belangrijk met hieraan gekoppeld een interactieve demonstratie. Pro/READ (documentatie), Pro/MEETINGPOINT (vragen stellen) en Pro/USERLIST (sheets) zijn goed ontvangen; deze info mag niet ontbreken op een gebruikersconferentie. T.a.v. de accommodatie kunnen we zeggen dat de bereikbaarheid van de locatie voor een aantal mensen toch een probleem is geweest.

Een gebruiker probeert de SpaceBall.

We willen iedereen bedanken voor het commentaar op deze gebruikersconferentie.

Het is een uitdaging om onze tweede Pro/ENGINEER gebruikersconferentie op 28 november `96 nog beter bij jullie wensen te laten aansluiten.

We hebben verder beloofd de onderstaande punten na te sturen:

1 In een NOTE zouden teksten waarin bijvoorbeeld: <êëè> voorkomen mogelijk moeten zijn...

vraagsteller: S. de Regt, CE Masters,

E-Mail: s.p.deregt@pi.net

antwoord: Zie Tips & Tricks.

2 Kan het Pro/ENGINEER magazine door gezamenlijke inkoop goedkoper?

vraagsteller: R.Lahaye, van Dijk en Eger, Zeist

antwoord: Hangt af van het aantal deelnemers. Bij voldoende deelname is dit zeker realiseerbaar. Dit geldt ook voor de boeken van dezelfde uitgever. Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met het secretariaat.

3 Wie doet iets met standaardonderdelen bibliotheken en heeft interesse in het uitwisselen van data en ervaringen?

vraagsteller: R.Buter, Unilever, tel. 010-4605123

antwoord: Dhr. L. Lam, AT&T, tel 0356-874192, heeft interesse. Hij heeft bibliotheek met bevestigings-materiaal. Ook andere geïnteresseerden: neem contact op!

4 Heeft iemand een mensenhoofd in 3D Pro/ENGINEER formaat?

vraagsteller: H. de Vlaam, Delft Sensor Sytems,

tel. 015-2698072

antwoord: De Universiteit van Amsterdam gebruikt Pro/E. Wie weet, ook de medische faculteit. Probeer het eens.

5 Hoe manipuleer ik de ASCII file van een drawing zodanig dat ik hierin parameters voor Pro/ENGINEER kan definiëren?

vraagsteller: H. v.d. Wal, Stork Pompen.

antwoord: Is ons onbekend. Wie wel iets weet, graag contact opnemen met het secretariaat, of direct met dhr. v.d. Wal.

Tenslotte waren er nog drie 'verdwaalde' personeelsadvertenties. Deze zijn uitsluitend op eigen initiatief te bekijken via onze Home Page.


Donateurs

Onderstaande bedrijven en/of instellingen hebben de stichting voorzien van de eerste financiële middelen waarmee de eerste gebruikersconferentie georganiseerd door de stichting mogelijk is gemaakt. We willen deze firma's bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen.

Wilt U ook donateur worden? Schenk dan minimaal 250 gulden aan de stichting.


Release 17

In Release 17.0 zal Parametric Technology Corporation het integratieniveau tussen Pro/ENGINEER en respectievelijk Pro/MECHANICA en Pro/CDRS aanzienlijk verbeteren. Bovendien zal Release 17.0 belangrijke verbeteringen bevatten ten aanzien van de large assembly management capaciteiten. Assembly commando's zoals "Replace", "Reorder", "Pattern", "Bills of materials", "Automatic ballooning" en "Exploded assemblies" zullen ondersteund worden in de "Simplified Representations". Ook kunnen de assemblies afgebeeld worden met extra omschrijvingen. Assemblies kunnen bekeken worden als "shaded", "hidden line", "wireframe" of een combinatie hiervan. Tot slot kunnen de assemblies als "exploded view" op een intuïtieve manier gemaakt worden door een "clip and drag" interface.

De volgende release van Pro/ENGINEER zal de volgende 5 nieuwe modules bevatten:

Vanzelfsprekend zal in Release 17.0 de user interface wederom verbeterd worden ten aanzien van bijvoorbeeld de "Mapkey recorder", "Reroute cleanup", "Feature diagnostics improvements" en "Rounds consolidation".

Tot slot zal de nieuwe release ook een OLE server bevatten voor Windows NT en Windows 95. Hiermee zal het mogelijk zijn Pro/ENGINEER objecten te gebruiken in software zoals MS WORD en EXCEL. Indien er in Pro/ENGINEER gewijzigd wordt zal het OLE client document zich automatisch aanpassen!

Parametric Technology heeft release 17.0 eind juli gepland.

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud verstrekt door Laurien Hanegraaf namens Parametric Technology Nederland BV.


Tips & Tricks

Het gebruik van speciale symbolen in notes.

Wat veel mensen niet weten is dat Pro/ENGINEER (buiten de symbolen in het pallette window) ook speciale ASCII karakters ondersteund zoals µ, à, é, ô, ß, ©, enz.

Als je geen speciaal toetsenbord hebt vergt het echter enige

handigheid om deze karakters in een NOTE te kunnen gebruiken.

Elk karakter heeft zijn eigen ASCII code en deze code dien je te gebruiken bij het invoeren van de karakters. De wijze waarop je dit doet is per hardware verschillend. Vaak heeft elk systeem wel een grafische editor waarvan bekend is hoe je 'extended' ASCII karakters in moet voeren. Van deze optie maak je dan gebruik door je NOTES te wijzigen m.b.v. full note. Je moet dan wel aan Pro/ENGINEER via de config.pro optie PRO_EDITOR_COMMAND de grafische editor kenbaar maken.

Onderstaande procedure is gebaseerd op een Silicon Graphics systeem:

Voeg de volgende regel toe aan je config.pro:

PRO_EDITOR_COMMAND jot -f

Maak nu een NOTE in je tekening waarin je een speciaal karakter wilt plaatsen. Zet er voorlopig een ander karakter voor in de plaats. Wijzig daarna de note m.b.v. #modify #note #full note. Pro/ENGINEER start nu de grafische editor jot van SGI op. In deze editor kan je karakters invoeren op hun ASCII code door de <ALT>-toets ingedrukt te houden terwijl je de ASCII code intikt en dit af te sluiten met de <ESCAPE>-toets (zonder <ALT>).

Met bijvoorbeeld <Alt>-181 <Escape> verschijnt er het micro

teken (µ). Sluit de editor af en op je tekening verschijnt eveneens het speciale karakter.

Een en ander is nader verklaard in de "Administration Guide -

Pro/ENGINEER Fonts" Pagina 4-3 en 4-4 (Release 15). Daar staat ook een lijst met de ASCII waardes van elk karakter.

Mapkeys en Release 16 dialogue boxes

Het onderstaande geldt alleen voor Release 16 datacode 9614 en later.

Een van de vernieuwingen van Release 16 is het gebruik van

een zogenaamde dialogue box. Dit vereist echter wel dat

mapkeys die hiervan gebruik moeten maken herschreven dienen te worden. Je kan dan als volgt te werk gaan.

Start Pro/ENGINEER en selecteer de menu keuzen die je door je mapkey uitgevoerd wilt hebben. Bekijk nu je trail file. Je ziet daar regels staan die beginnen met een tilde (~). Dit zijn de commando's in een dialogue box die je kunt gebruiken in je mapkey.

Hieronder volgt een voorbeeld van een mapkey die een A-size

Postscript file plot.

mapkey pl #INTERFACE;#EXPORT;#PLOTTER; \

~ Select `Plot` `PlotterSelOptionMenu` 1 `postscript` ; \

~ Select `Plot` `PlotSizeOptionMenu` 1 `A` ; ~ Activate `Plot` `OK`

N.B. De lengte van je mapkey is nu niet langer gelimiteerd.

Gebruik de back-slash om een mapkey op de volgende regel

te laten doorgaan.

Gebruikers die mapkeys hebben aangemaakt om hun tekening te plotten en geen tijd hebben om deze te herschrijven kunnen dit voorkomen door gebruik te maken van de NIET gedocumenteerde config.pro optie:

USE_PLOT_DIALOGS NO

Hiermee wordt de dialogue box alleen voor het plotten uitgeschakeld, zodat je van je bestaande mapkeys gebruik kunt blijven maken.

Deze optie zal waarschijnlijk in Release 17 niet meer bestaan.

Maken van een image van een shaded Pro/E model.

Je kan dit op verschillende manieren doen.

1 Start Pro/ENGINEER in X_WINDOWS mode. Voeg daarvoor de volgende regel toe aan je config.pro:

GRAPHICS X_WINDOWS

Of start Pro/ENGINEER als volgt op:

pro -g:x_windows

Shade je model (#view #cosmetic #shade #display). Exporteer naar TIFF (#interface #export #tiff). Deze optie is echter alleen beschikbaar onder x_windows.

2 Shade je model. Maak een "screen save" van je hoofdscherm. Voor Silicon Graphics (SGI) is daarvoor het programma snapshot beschikbaar in het Tools menu van je Toolchest. Bij andere hardware zal wellicht ook een dergelijk programma geleverd worden.

Met snapshot kan je een SGI rgb image aanmaken van een deel van je scherm. Dit image kan je m.b.v. imgworks converteren naar andere formaten.

Het nadeel van bovenstaande methodes is dat de resolutie vrij laag is. Wil je een hogere resolutie dan kan je dat als volgt doen:

3 Shade je model en exporteer dit naar een Postscript file: #view #cosmetic #shade #display #postscript #phaser II px. Je kan nu de resolutie kiezen (100 tot 400 dpi). Er wordt een vrij grote Encapsulated Postscript file aangemaakt. Deze kan je rechtstreeks afdrukken op een printer die Postscript ondersteunt, maar dat kan nogal veel tijd vergen. Verder kan je hem inlezen in de meeste DTP programma´s, maar je kan er dan waarschijnlijk weinig in wijzigen.

Een andere mogelijkheid is op zoek te gaan naar programma's die deze Postscript files kunnen converteren naar andere formaten. Een voorbeeld van zo'n conversie programma is Ghostscript. Dit is voor vele platforms beschikbaar en kan Postscript files converteren naar vele image- en printerformaten. Je kan Ghostscript ophalen via Internet op onder andere:

ftp://ftp.cs.wisc.edu/pub/ghost/

Een speciaal voor SGI gecompileerde versie is beschikbaar op:

ftp://ftp.sgi.com/sgi/ghost/ghost.tar (6,7Mb)

Een ander voor SGI geschikt conversie programma is psrender. Deze kan Postscript files converteren naar SGI rgb formaat en is eveneens te vinden op de site van SGI:

ftp://ftp.sgi.com/pub/graphics/psrender.Z (525Kb)


Heeft U suggesties voor dit krantje? Neem dan contact op met Olaf Corten:

ATAG Verwarming B.V.
t.a.v. Olaf Corten
Postbus 105
7130 AC Lichtenvoorde
tel: 0544-391779
fax: 0544-377985
E-Mail: ocorten@knoware.nl


Pro/USERSLIST Gebruikersconferentie 1995

Hieronder volgt een lijst van deelnemende personen aan de afgelopen conferentie. Hij bestaat uitsluitend uit personen die zich via de Pro/USERSLIST hiervoor opgegeven hebben.

  F. Sloor      ADF           Antwerpen (B)   

  F. Hoetmer     van Alfen        Almere      

  F. Kadiks      All Our Kids Europe   Maastricht    

  J. Verweij     AMI           Delft       

  S. de Vries     ASM Europe        Bilthoven     

  O. Corten      ATAG Verwarming     Lichtenvoorde   

  E. Waalders     ATAG Verwarming     Lichtenvoorde   

  J. van der Sluis  AT & T          Huizen      

  F. van der Weij   AppliCAD         Almere      

  T. Elings      BOC Edwards Calumatic  Dongen      

  J. Vlasblom     CASPARUS         Den Haag     

  G. Adriaans     CE Masters        Bergambacht    

  S. de Regt     CE Masters        Bergambacht    

  L. Poppelier    CE Masters        Bergambacht    

  F. van Heeswijk   Crest Engineering    Raalte      

  R. Terwel      Crest Engineering    Raalte      

  T. van der Pluijm  Curver Group       Goirle      

  M. Bogman      Daf Special Products   Geldrop      

  H. de Vlaam     Delft Sensor Systems   Delft       

  P. Kerkhof     Delft Sensor Systems   Delft       

  M. van der Kwaak  Duijvelaar Pompen R&D  Alphen aan de   
                         Rijn       

  A. Eden       EDC           Eindhoven     

  L. Planting     Ericsson         Enschede     

  R. van Meer     Geomatic         Dordrecht     

  E. Hulst      HEC           Gouda       

  H. Wientjes     Hollandse        Hengelo (ov)   
            Signaalapparaten              

  S. Davids      IHC           Kinderdijk    

  J. Rikhof      Indes          Hengelo      

  G. van Kooyk    InterAxis        Breda       

  J. Otten      Koninklijke Hoogovens  IJmuiden     

  A. Haaring     Lely Industries     Maasland     

  M. Bliek      Materialise       Leuven (B)    

  R. van Dillen    Mijnssen         Arnhem      

  R. de Gouw     Mijnssen         Arnhem      

  M. Magermans    Magermans        Delft       
            Produktontwikkeling            

  H. Schot      Nucletron Oldelft    Veenendaal    

  T. Kruse      Nucletron Oldelft    Veenendaal    

  H. Houkes      Oce           Venlo       

  P. Klein-Meuleman  Oce           Venlo       

  E. van Doorn    OTB Engineering     Nuenen      

  M. Mulder      OTB Engineering     Nuenen      

  R. van der Velde  Philips CMT       Eindhoven     

  M. Sieben      Putzfeld         Amsterdam     

  R. Heemskerk    Signaal Communications  Huizen      

  E. Peters      Stork PMT        Boxmeer      

  H. van der Wal   Stork Pompen       Hengelo      

  J. Nijenhuis    Sunware         Boxmeer      

  L. Labeur      Techno Consulting    Aarschot (B)   

  R. van Hoek     Total Support      Veldhoven     


  J. Witte      TU Delft         Delft       

  J. van Rooij    Ubbink          Doesburg     

  R. Buter      Unilever Research    Vlaardingen