sept '96 Jaargang 1.2


Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep. Ons doel is deze nieuwsbrief een aantal malen per jaar uit te brengen en naar alle ons bekende Pro/ENGINEER gebruikers te sturen.

Onderwerpen in deze editie

 1. Gebruikersconferentie 1996
 2. Oproep nieuwe bestuursleden
 3. Tips & Tricks


Gebruikersconferentie 1996

Vanaf heden kan je je inschrijven voor de gebruikersconferentie! Zie het bijgevoegde aanmeldingsformulier.

Pro/GRAMMA (onder voorbehoud):

Ochtend:

Middag:

Algemeen:

OPROEP:

Er zijn nog enkele plaatsen (workshops, exposities) open. Neem contact op met een van de onderstaande personen indien je geïnteresseerd bent.

WORKSHOPS:

Jan Witte
TU Delft - faculteit Industrieel Ontwerpen
Postbus 5029
2600 GA DELFT
tel: 015-2781802
fax: 015-2781410
E-Mail: j.m.witte@io.tudelft.nl

EXPOSITIES:

Marcel. Magermans
Magermans Produktontwikkeling
J. van Beierenlaan 233
2613 JG DELFT
tel: 015-2136736
fax: 015-2133339


Oproep nieuwe bestuursleden

Jasper Vlasblom zal binnenkort het bestuur verlaten. Wij zijn dan ook naarstig opzoek naar nieuwe bestuursleden. Bij voorkeur iemand die ook zijn taken als penningmeester kan overnemen, maar dit is niet noodzakelijk. We vergaderen ongeveer eens in de 6 à 8 weken. De vergaderingen vinden voornamelijk in de avond plaats. Wij verzoeken geïnteresseerden zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via onderstaand adres.

Het bestuur van de Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep bestaat momenteel uit:

U kunt contact opnemen met de stichting via onderstaand adres:

Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep Nederland
t.a.v. J.B. Otten
Postbus 10000
1970 CA IJmuiden
tel: 0251-495246
fax: 0251-470114
E-Mail: olafc@molding.fico.nl
Postgiro: 6854866
t.n.v. Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep
te Den Haag
KvK: S 41159257

Neem ook eens een kijkje op onze Home Page, waar onder andere de meest recente informatie te vinden is over de komende gebruikersconferentie, URL's naar vele andere Pro/ENGINEER gerelateerde sites en een banenmarkt:

http://www.knoware.nl/users/ocorten/index.html


Tips & Tricks

Voorkom onnodige referenties.

Het is erg belangrijk om voor elk gecreëerd feature de referenties zorgvuldig te kiezen, zodat er geen onnodige afhankelijkheden ontstaan. Het gecreëerde feature zal afhankelijk zijn van al deze referenties, dus wanneer een van deze referenties verdwijnt zal Pro/E het feature niet meer kunnen regenereren en verschijnt het (zo gevreesde) resolve feature menu.

Tips om onnodige afhankelijkheden te voorkomen:

- Begin je part en assembly met drie default datum planes en probeer zoveel mogelijk t.o.v. deze datum planes te bematen.

- Probeer zoveel mogelijk t.o.v. vlakken te bematen door bijvoorbeeld tijdens het creëren van een schets naar de default view te gaan en dan je schetsentiteiten te bematen. Als je in schets mode bemaat t.o.v. een geometrielijn, bemaat je in feite t.o.v. een edge, wat veel minder consistent is. Vanaf release 16 is het zelfs mogelijk om in een 3D oriëntatie te schetsen door de config.pro optie SKETCH_IN_3D op YES te zetten (In R17 is dit gewijzigd naar SKETCHER_STARTS_IN_2D NO).

- Creëer ook juist bewuste afhankelijkheden waardoor features die functioneel van elkaar afhankelijk zijn niet zomaar onafhankelijk van elkaar weggegooid kunnen worden.

- Hou deze eenduidigheid ook in de gaten bij het aangeven van het schetsvlak (schetsvlak en het horizontale vlak).

.

Niet parametrische Geometrische Toleranties.

Soms kan het gebeuren dat je de grootste moeite hebt om een bepaalde geometrische tolerantie te creëren. In principe moet het natuurlijk vanuit Pro/ENGINEER mogelijk zijn, maar in verband met tijdgebrek zou je ook voor de volgende NIET parametrische oplossing kunnen kiezen.

Je maakt dan gebruik van de 'box' optie die bij notes bestaat:

de tekst @[TEKST@] zorgt ervoor dat er een kader om TEKST komt te staan. Als je bijvoorbeeld een note met een leader creëert met de volgende tekst:

@[^Af^B@]@[0,3@]@[B@]

dan verschijnt er op de tekening het volgende:

Verder verdient het aanbeveling om de config.pro optie ALLOW_RFS_DEFAULT_GTOLS_ALWAYS op YES te zetten, zodat je altijd een RFS-default geometrische tolerantie kan creëren.

Kopiëren van een Part met een Drawing.

Hier volgt een eenvoudige methode om een kopie van een Part met een Drawing te maken. Stel je wilt een kopie maken van a.drw en a.prt naar b.drw en b.prt. Ga dan als volgt te werk:

 1. Haal a.drw op:

  #dbms; #retrieve; a.drw

 2. Kopieer a.drw naar b.drw:

  #dbms; #save as; a.drw; b.drw

 3. Verwijder a.drw uit het geheugen:

  #dbms; #erase; a.drw

 4. Haal b.drw op:

  #dbms; #retrieve; b.drw

 5. Hernoem a.prt naar b.prt:

  #dbms; #rename; a.prt; b.prt

 6. Sla b.drw op:

  #dbms; #save; b.drw

 7. kopieer b.prt naar a.prt

  #dbms; #save as; b.prt; a.prt

Vanaf Release 17 kan Pro/ENGINEER dit ook zelf doen, als je de config.pro optie RENAME_DRAWINGS_WITH_OBJECT op BOTH zet. Het is dan echter wel van belang dat de drawing exact dezelfde naam heeft als het part. Als je met deze optie een part of assembly kopieert naar een nieuwe naam en er bestaat eveneens een drawing van dat model met dezelfde naam dan zal er eveneens een drawing met de nieuwe naam van het nieuwe model aangemaakt worden.

Een snelle 'Retrieve In Session' button

Gebruikers die werken met directories waar zeer veel Pro/E modellen in staan (200 en meer) zullen vaak klagen over de tijd dat Pro/E bezig is om een Search/Retrieve lijst op te vragen. Dit is vooral lastig als je uiteindelijk alleen geïnteresseerd bent in de In Session button die daarna verschijnt.

Dit kan als volgt verholpen worden.

De truc is om Pro/E te laten kijken in een directory die per definitie (bijna) leeg is, zonder eerst een change dir te doen. Ga naar een grote directory en vergelijk

#Part; #Search/Retrieve; #In Session

met

#Part; #Retrieve; /usr/tmp/*; #In Session

De laatste zal een stuk sneller zijn dan de eerste. In dit geval wordt de inhoud van /usr/tmp opgevraagd, maar je kan hiervoor ook een aparte directory aanmaken die ten allen tijde leeg blijft (bijv. /usr/tmp/empty).

Het nadeel hiervan is natuurlijk dat je de directorynaam elke keer moet intikken. Door echter een speciale button aan het ENTER menu toe te voegen is de snelle In Session retrieve gereduceerd tot slechts een muisklik. Zet daartoe de volgende regels in je menu_def.pro file:

@setbutton ENTER ============== "" ""

@setbutton ENTER Retrieve#In#Session \

"#retrieve;/usr/tmp/*;#in session" \

"Retrieve object in session of current type."

N.B. Hier is een extra menu button toegevoegd (====) die er uitsluitend toe dient om een onderscheid te maken tussen de standaard Pro/ENGINEER buttons en de speciale toegevoegde buttons.

Om nog sneller te kunnen werken kan je deze button ook nog beschikbaar maken met behulp van mapkeys. Voeg daartoe onderstaande regels toe aan je config.pro file:

mapkey rip #mode;#mode:#part;#Retrieve In Session

mapkey ria #mode;#mode:#assembly;#Retrieve In Session

mapkey rid #mode;#mode:#drawing;#Retrieve In Session

etc.

Voorkom een crash van Pro/ENGINEER bij het runnen van trail files.

Als je vanuit Pro/ENGINEER een trail file runt (#misc; #trail) en deze trail file loopt vast (runs out of sequence) dan zal (in ieder geval op UNIX) Pro/ENGINEER crashen.

Je kan dit voorkomen door de environment variabele CONTINUE_FROM_OOS aan te maken.

Voeg daartoe de volgende regel toe aan je .login file of aan het script dat Pro/ENGINEER opstart:

setenv CONTINUE_FROM_OOS 1


Heeft U suggesties voor dit krantje? Neem dan contact op met Olaf Corten:

FICO Technics B.V.
t.a.v. Olaf Corten
Edisonstraat 90
6942 PZ Zevenaar
tel: 0316-597551
fax: 0316-528834
E-Mail: olafc@molding.fico.nl