april '97 Jaargang 2.1


Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep. Ons doel is deze nieuwsbrief een aantal malen per jaar uit te brengen en naar alle ons bekende Pro/ENGINEER gebruikers te sturen.

Onderwerpen in deze editie

  1. Evaluatie gebruikersconferentie 1996
  2. Gebruikersconferentie 1997
  3. Tips & Tricks
  4. Het bestuur
  5. Pro/ENGINEER avondbijeenkomsten

Evaluatie gebruikersconferentie 1996

Onze tweede gebruikersconferentie werd gehouden op donderdag 28 november 1996 in de aula van de Technische Universiteit te Delft. De opkomst was ten opzichte van 1995 met 100% gestegen naar 150 betalende bezoekers.

De dag werd geopend met drie indrukwekkende presentaties in het kader van de Pro/AWARD verkiezingen. De drie genomineerde bedrijven waren:

Door Parametric Technology Nederland werden een aantal presentaties verzorgd: Tips & Tricks en een lezing over het CEP-program.

In de middag werden er een aantal parallelle workshops gehouden:

De gehele dag konden exposities bezocht worden van 17 bedrijven zoals ingenieursbureaus en hardware leveranciers. Bij de Pro/READ stand kon men boeken over Pro/ENGINEER inzien en zolang de voorraad strekte een exemplaar van het tijdschrift Pro/E: The Magazine meenemen. Ook kon men een formulier meenemen waarmee tot eind februari 1997 op alle bestelde artikelen een korting van 15% gold. Verder was er een PC met Internet aansluiting aanwezig, waarmee belangstellenden wegwijs gemaakt konden worden (zie ook verderop in deze nieuwsbrief).

Aan het eind van de dag werd de Pro/AWARD winnaar bepaald aan de hand van de ingeleverde stemformulieren. Met een kleine voorsprong op Philips Medical Systems bleek men de inzending van Serpent Model Racing Cars het beste te vinden. Hiermee wonnen zij de F 1000,- ter beschikking gesteld door PTC en natuurlijk de eeuwige roem. Bovendien kregen alle drie genomineerden van Hewlett Packard een Organizer. Meer informatie over Serpent is te vinden op hun Internet-site: http://www.serpent.nl.

Om het feestgevoel nog wat te vergroten werden eveneens een Spaceball van Spacetek IMG en een boekenset van High Mountain Press verloot.

Na het inleveren van de evaluatie formulieren wachtte voor iedereen nog een attentie in de vorm van een PTC vulpotlood ter beschikking gesteld door PTC.

Uit de evaluatie formulieren bleek over het algemeen het volgende:

Volgende gebruikersconferentie:

Verdere suggesties:

Onze eigen indruk is dat deze tweede door ons georganiseerde gebruikersconferentie een sterke verbetering was t.o.v. die van vorig jaar. De locatie is goed ontvangen dus daar zullen we voorlopig ook blijven. Wat er weer in moet komen zijn de succesvolle Pro/AWARD lezingen. Verder zullen we meer aandacht moeten besteden aan Tips & Tricks, praktijk gevallen en Pro/QUESTIONS. Ook zullen we moeten kijken of een afsluitende borrel tot de mogelijkheden behoort.

Hieronder staan de vragen die bij Pro/QUESTIONS gesteld werden:


Gebruikersconferentie 1997

Noteer alvast in uw agenda. De Gebruikersconferentie 1997 zal op

donderdag 27 november plaatsvinden in de aula van de TU-Delft.


Tips & Tricks

Pro/ENGINEER en Internet.

Het Internet is een wereldwijd netwerk van computers waar een schat aan informatie te vinden is als je weet waar je moet zoeken. In dit stukje wordt getracht daar enige richting aan te geven. Ik zal hier niet aangeven hoe je een Internet verbinding kan aanvragen. Raadpleeg daartoe een van de vele beschikbare computer magazines.

WWW

Om te beginnen is er het World Wide Web. Dit is het onderdeel van Internet waarbij de informatie in een makkelijk leesbare manier opgeslagen is. Je hebt hiervoor browsers als Netscape of Microsoft Explorer nodig. Eenmaal op het WEB zijn voor Pro/ENGINEER gebruikers onder andere de volgende sites van belang:

SEARCH-ENGINES

Met behulp van search-engines kan je een zoektocht beginnen naar sites waarin Pro/ENGINEER genoemd wordt. Dit levert over het algemeen een aardige lijst van sites op die gemaakt zijn door mede-Pro/ENGINEER gebruikers. Enkele bekende search-engines zijn:

Zie ook de Search-button in je WWW-browser.

FTP

Op het Internet zijn ook vele zogenaamde ftp-sites te vinden. Dit zijn computers waar een grote hoeveelheid data in de vorm van files is opgeslagen is. Het inloggen op deze computers doe je met ftp-software of met je WWW-browser, waarbij je over het algemeen in kan loggen als gebruiker anonymous en met je e-mail-adres als password.

Belangrijke sites zijn:

E-MAIL

Met E-Mail kan je vele mede-gebruikers bereiken als je je abonneert op de Pro/USER Mailing List. Dit is een lijst van E-Mail adressen waar binnenkomende berichten automatisch naar doorgestuurd worden. Zodra je lid bent krijg je dagelijks een tiental berichten waarin mede-gebruikers discussiëren, vragen stellen, oplossingen aandragen, aanbiedingen doen, etc.

Je hebt ook de mogelijkheid om zelf vragen te stellen. Die wordt dan dus naar duizenden gebruikers over de hele wereld verzonden.

Je kan meer informatie opvragen door een berichtje te sturen met HELP in de tekst naar listmgr@prouser.org. Je krijgt dan via E-Mail bericht over hoe en op welke lijsten je je kan abonneren.

NEWSGROUPS

Een andere manier van discussiëren kan via de Usenet newsgroup comp.cad.pro-engineer.

Hier gaan de berichten niet via E-Mail, maar heb je speciale newsgroup software nodig om de berichten te kunnen lezen.

Alle berichten die naar de Pro/USER Mailing List gestuurd worden komen ook in deze nieuwsgroep terecht. Berichten die rechtstreeks naar deze nieuwsgroep gestuurd worden gaan echter niet automatisch door naar de Pro/USER Mailing List. Je kan dus de meeste gebruikers bereiken door je vraag te sturen naar de Pro/USER Mailing List.

Vrijwel alle hardware leveranciers zijn ook op Internet te vinden. Zo kan je Silicon Graphics vinden op www.sgi.com en ftp.sgi.com.

Met een beetje creativiteit kan je zo vele andere leveranciers vinden.

Het creëren van mapkeys voor Shift-Functietoetsen.

Veel gebruikers weten al dat je mapkeys aan kan maken voor de Functietoetsen van je toetsenbord. Hieronder staan enkele voorbeelden:

mapkey $F1 #view;#pan/zoom;#zoom in 
mapkey $F2 #misc;#load config;all_datums_on.pro 

(Laad een configuratie file die alles in je environment AAN zet)

Voor UNIX-gebruikers bestaat er echter tevens een mogelijkheid om aan je Shift-Functietoetsen ook functionaliteit mee te geven.

Allereerst moet je ervoor zorgen dat je UNIX systeem een speciaal ASCII karakter toekent aan je Shift-Functietoets. Dit kan je doen met het xmodmap commando. Onderstaand commando geeft de huidige setting van al je Functietoetsen:

% xmodmap -pke | grep " = F[0-9]" 

De uitvoer kan eruit zien als volgt:

keycode 15 = F1 
keycode 23 = F2 
keycode 31 = F3 
... 

Deze uitvoer is opgebouwd uit een commando die je weer aan xmodmap kan meegeven:

keycode <CODE> = <KEY1> <KEY2> <KEY3> <KEY4> 

waarbij <KEY1> het karakter is wat uitgevoerd wordt voor de toets onder de aangegeven <CODE>. <KEY2> voor dezelfde toets met Shift ingedrukt. <KEY3> met Meta ingedrukt en <KEY4> met Shift en Meta ingedrukt.

Bovenstaande uitvoer geeft aan dat aan de functietoetsen nog geen Shift codes zijn toegevoegd wat wil zeggen dat de Shift toets gelijk is aan de toets zelf.

Definieer geen karakters voor je Shift-functietoetsen die al in gebruik zijn door andere toetsen op je toetsenbord. Je kan er dan geen extra mapkeys van maken en het kan tevens voor problemen zorgen.

Maak van de nood een deugd door gelijk veel gebruikte speciale ASCII karakters (zoals àáèéßµ) aan de Shift-Functietoets te koppelen, zodat je deze ook rechtstreeks in kan tikken in een note. Ik gebruik de volgende commando's om mijn functietoetsen uit te breiden:

% xmodmap -e "keycode 15 = F1 agrave" 
% xmodmap -e "keycode 23 = F2 aacute" 
% xmodmap -e "keycode 31 = F3 egrave" 
% xmodmap -e "keycode 39 = F4 eacute" 
% xmodmap -e "keycode 47 = F5 ediaeresis" 
% xmodmap -e "keycode 55 = F6 ecircumflex" 
% xmodmap -e "keycode 63 = F7 idiaeresis" 
% xmodmap -e "keycode 71 = F8 odiaeresis" 
% xmodmap -e "keycode 79 = F9 udiaeresis" 
% xmodmap -e "keycode 87 = F10 ucircumflex" 
% xmodmap -e "keycode 94 = F11 ssharp" 
% xmodmap -e "keycode 102 = F12 mu" 

LET OP: De keycodes kunnen per systeem verschillen. Controleer met behulp van xmodmap -pke.

De volgende karakters zijn hiermee aan mijn Shift-Functietoetsen toegekend (de tweede kolom geldt als [Caps Lock] aan staat):

Shift-F1 - à À 
Shift-F2 - á Á 
Shift-F3 - è È 
Shift-F4 - é É 
Shift-F5 - ë Ë 
Shift-F6 - ê Ê 
Shift-F7 - ï Ï 
Shift-F8 - ö Ö 
Shift-F9 - ü Ü 
Shift-F10 - û Û 
Shift-F11 - ß ß 
Shift-F12 - µ µ 

Dit is geen Pro/ENGINEER specifieke techniek, wat wil zeggen dat deze karakters nu bij elke software op je systeem gebruikt kunnen worden.

Dat kan een groot voordeel zijn aangezien je ze nu ook kunt gebruiken in je favoriete grafische editor, maar kan ook problemen veroorzaken als je andere software hebt die al gebruik maakt van je Shift-Functietoetsen.

De xmodmap commando's worden uitgevoerd bij elke login door ze samen te voegen in een file in de HOME directory (.xmodmaprc) en de volgende regel toe te voegen aan de .login file:

xmodmap .xmodmaprc

Als je over het bovenstaande meer wilt weten kan je informatie hierover opvragen op de Internet site van Parametric Technology:

http://www.ptc.com/ volg onderstaande links:

Customer Area

Vraag een login acount aan en ga dan naar

http://www.ptc.com/cs/howto/not_rema/not_rema.htm

Raadpleeg ook de manual page van xmodmap.

De volgende stap is nu om de mapkeys aan te maken voor je Shift-Functietoetsen. Dat gaat identiek aan de gewone mapkeys, maar dan met de karakters waar de Shift-functietoetsen naar ge-mapped zijn. Onderstaande regel toegevoegd aan je config.pro zorgt voor een zoom previous als je op Shift-F1 (ge-mapped naar à) drukt:

mapkey à #view;#pan/zoom;#previous 
mapkey á #misc;#load config;all_datums_off.pro 

(Laad een configuratie file die alles in je environment UIT zet)

Door de functionaliteit van je Functietoetsen zorgvuldig te kiezen kan je hier enige structuur in aanbrengen:


Het bestuur

De lege plek van Jasper Vlasblom is onlangs opgevuld door Karel Ankoné van RAVO BV (Alkmaar). Het bestuur van de Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep bestaat nu uit:

U kunt contact opnemen met de stichting via onderstaand adres:

Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep Nederland
t.a.v. J.B. Otten
Postbus 10000
1970 CA IJmuiden
tel: 0251-495246
fax: 0251-470114
E-Mail: olafc@molding.fico.nl
Postgiro: 6854866
t.n.v. Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep
te Den Haag
KvK: S 41159257

Neem ook eens een kijkje op onze Home Page, waar onder andere de meest recente informatie te vinden is over de komende gebruikersconferentie, URL's naar vele andere Pro/ENGINEER gerelateerde sites, een kleine banenmarkt, een publieke gebruikerslijst (Pro/USERLIST) en onze nieuwsbrieven (met links naar aangehaalde URL's):

http://www.knoware.nl/users/ocorten/index.html

Heeft U suggesties voor dit krantje? Neem dan contact op met Olaf Corten:

FICO Technics B.V.
t.a.v. Olaf Corten
Edisonstraat 90
6942 PZ Zevenaar
tel: 0316-597551
fax: 0316-528834
E-Mail: olafc@molding.fico.nl
Pro/ENGINEER avondbijeenkomsten

Beste gebruiker,

Het bestuur heeft het plan opgevat om naast de jaarlijkse gebruikersconferentie ook avond-bijeenkomst te gaan organiseren. Deze zijn toegespitst op een speciaal onderwerp of speciale toepassing van Pro/ENGINEER.

De eerste avond is vastgesteld op dinsdag 27 mei 1997 in de Eenhoorn te Amersfoort met als onderwerp Pro/MECHANICA STRUCTURE. De kosten zijn FL. 25,- per persoon. De aanvang is om 18:30 uur met koffie en broodjes en we sluiten de avond om 21.30 uur af met een drankje. Er zal een lezing gehouden worden en een of meerdere case-studies uitgevoerd worden. Via dit formulier kan je je daar voor opgeven.

We willen tevens graag weten welke interesses er zijn bij onze gebruikers. Daarom hebben we een paar korte vragen voor jullie. We stellen het erg op prijs als je aan deze mini enquête mee zou willen doen, ook als je niet naar de avondbijeenkomst van 27 mei gaat. Je kan dat doen door deze bladzijde terug te faxen (al dan niet anoniem) naar het onderstaande adres. Alvast bedankt voor je medewerking!

John Otten

1. O Ja, ik ben geinteresseerd in een dergelijke avond en zou overwegen om te komen

O Nee, geen interesse.

2. O Ik ben geïnteresseerd in de onderstaande toepassingen (max. twee onderwerpen aankruisen).

O Pro/MECHANICA MOTION
O Pro/SHEETMETAL
O Pro/MOLDDESIGN
O Pro/MANUFACTURE
O ________________________

3. O Ik zou graag een bijdrage willen leveren aan een van de onderstaande onderwerpen in de vorm van een presentatie of demo (vergeet niet je naam en adres in te vullen).

onderwerp ____________________________________________

4 O Ik wil graag naar de avondbijeenkomst op 27 mei (vergeet niet je naam en adres in te vullen).

naam ____________________________________________

bedrijf ____________________________________________

adres ____________________________________________

telefoon ____________________________________________

Fax deze bladzijde naar:

J.B. Otten, Koninklijke Hoogovens N.V. Afd. Research & Development Fax: 0251-470114