september '97 Jaargang 2.2


Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep. Ons doel is deze nieuwsbrief een aantal malen per jaar uit te brengen en naar alle ons bekende Pro/ENGINEER gebruikers te sturen.


Onderwerpen in deze editie

  1. Evaluatie eerste avondbijeenkomst 1997
  2. Gebruikersconferentie 1997
  3. Pro/AWARD 1997
  4. Verslag internationale Pro/USER conferentie
  5. Tips & Tricks

Evaluatie eerste avondbijeenkomst 1997

Op dinsdagavond 27 mei jl. werd de eerste Pro/ENGINEER gebruikersavond gehouden. Binnen de gebruikersgroep was het idee gerezen om buiten de gebruikersdag om een avondbijeenkomst te organiseren waar dieper op een specifiek thema/onderdeel van Pro/ENGINEER ingegaan zou worden. Als thema werd gekozen voor Pro/MECHANICA met de nadruk op het STRUCTURE gedeelte hiervan.

Op de bijeenkomst, die om 19.20 uur werd geopend door de voorzitter van de gebruikersgroep, Han Wientjes, kwamen 23 personen af. De avond bestond uit twee lezingen en een afsluitende discussie. De eerste lezing werd verzorgd door de heer Twan van den Oetelaar van Philips Medical Systems. Hij ging nader in op het ontwerp van een patiëntenheftafel voor een scanner. Met name de gevolgde werkwijze met MECHANICA werd nader toegelicht. Na een korte pauze was het de beurt aan de heer Haenen van HEC consultants, een zeer ervaren gebruiker van MECHANICA. De firma HEC voert diverse optimalisatie opdrachten uit voor verschillende klanten in Nederland en België. In de presentatie werden praktijkvoorbeelden toegelicht waarbij met name op de valkuilen en de te volgen strategieën werd gewezen. Een kritische beoordeling van het resultaat is altijd noodzakelijk omdat bij verkeerde aannames (randvoorwaarden etc.) de uitkomst nauwkeurig lijkt, maar feitelijk onbruikbaar is.

Na deze lezingen volgde er een discussie met in het discussiepanel de heren van den Oetelaar, Haenen en Wientjes. De heer Maesen van PTC was ook aanwezig om antwoord te geven op gestelde vragen. Na enige aarzeling vanuit de zaal ontstond er toch een levendige discussie over specifieke MECHANICA "problemen". Ook tijdens de borrel was er onderling een goede uitwisseling van ervaringen, kortom een geslaagde avond. Na inlevering van het evaluatieformulier wachtte er voor iedereen een presentje in de vorm van een mousepad met een afbeelding van de Formule 1 Tyrell van Jos Verstappen.

Uit de evaluatieformulieren bleek over het algemeen het volgende:

De discussie onderling, de kleinschaligheid en de praktijkgerichtheid spraken de meesten erg aan. Ook het feit dat deze bijeenkomst 's avonds (dus buiten werktijden) plaatsvond was volgens velen een pluspunt.


Gebruikersconferentie 1997

Hier volgt de informatie over de Nederlandse Pro/ENGINEER Gebruikersconferentie 1997:

Datum: donderdag 27 november

Plaats: aula van de TU-Delft.

Duur: gehele dag

Kosten: 75 gulden per persoon.

Pro/GRAMMA (o.v.):

Ochtend:

Middag:

In de middag vinden parallel enkele interessante workshops plaats:

Algemeen:

Heb je vragen over presentaties neem dan contact op met Jan Witte (j.m.witte@io.tudelft.nl). Voor vragen over exposities kun je contact opnemen met Marcel Magermans (marcel@mema.nl).


Pro/AWARD 1997

Ook dit jaar zal door Parametric Technology Nederland in samenwerking met de stichting weer een Pro/AWARD wedstrijd gehouden worden.

Alle inzendingen zullen op de gebruikersdag (zie hierboven) tentoongesteld worden en toegevoegd worden aan een overzichtsposter (die van vorig jaar zal binnenkort door PTC verstuurd worden).

Er zullen door een team bestaande uit personen van PTC en de stichting drie genomineerden gekozen worden waarvan geacht wordt dat ze een korte presentatie geven over hun inzending tijdens de gebruikersdag.

De aanwezigen op de gebruikersdag kiezen dan een winnaar. De genomineerden worden bellont met een Palmtop van HP. De winnaarkrijgt bovendien een geldprijs van 1000 gulden van PTC.

Zorg ervoor dat je inzending op tijd bij PTC binnen is en voorzien is van zo uitgebreid mogelijke achtergrond informatie. Meer informatie volgt nog via PTC.


Verslag internationale Pro/USER conferentie

In juni van dit jaar, heeft de Pro/USER International Conference plaatsgevonden in Orlando (Florida). Bijna 1500 Pro/ENGINEER gebruikers bezochten deze 4-daagse conferentie, die deze keer het thema 'Mission: Possible' droeg. De agenda bevat gebruikers, PTC en PTC-partner presentaties, technische meetings, turorials en help-sessies. Kortom alles wat met Pro/ENGINEER te maken heeft, is op deze conferentie te vinden.

Items

Enkele items die ik hier wil benadrukken zijn:

Usergroep

Een verdere uitbouw van de contacten met de regionale usergroepen (wij dus!) evenals betere support richting de Techinical Comittee's is belangrijk. Ook blijft de focus gericht op de dialoog met PTC en de informatie verspreiding zal steeds meer via de internet site (www.prouser.org) plaatsvinden. Ga hier dus eens kijken!

PTC

Medio '97 heeft een reorganisatie van PTC in 5 business units plaatsgevonden; Core technologies/Design products, Functional Simulation, Information Technologies, Production, Professional services. Deze organisaties wijziging heeft plaatsgevonden om beter te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de diverse gebieden. Bijvoorbeeld manufacturing heeft nu een eigen ontwikkeling en marketing en is niet meer afhankelijk van prioriteitstellingen in de andere units. Ook een betere kwaliteit van de PTC-software wordt beoogd naast minder maar wel grotere verbeteringen (i.p.v. elke keer nieuwe modules met honderden enhancements). Het lijkt mij dat wij bovenstaande volledig kunnen onderschrijven. De communicatie van PTC met hun klanten gaat ook steeds meer via de internet-sites. Als je een onderhoudscontract hebt, kun je ook calls en enhancements versturen via deze weg.

Partners

Je ziet dat PTC software nu een zeer belangrijke plaats inneemt in de werktuigbouwkundige tooling. Alle software pakketten zijn vertegenwoordigd en zetten interfaces op met Pro/ENGINEER. Ook zie je nieuwe ontwikkelingen als model-checkers die automatisch je model analyseren op bijvoorbeeld burried features (gaten die weer met materiaal dichtgestopt zijn), standard parts, features die aan rounds hangen, etc. Ook zie je dat in de eindige elementen tooling steeds meer automatisch een mesh gegenereerd wordt; ontwikkelingen gaan in de richting van geen tijd meer besteden aan de meshing. PDM pakketten gaan allemaal interfacen met Pro/INTRALINK dat het minuut tot minuut beheer van de files overneemt.

De belangstelling voor deze usermeeting vanuit Europa viel tegen, hetgeen mijns inziens niet terecht is en zeker niet goed is als signalement naar Pro/USER. Deze conferentie is erg interessant doordat je alles wat met Pro/ENGINEER te maken heeft, hier vindt op één plek in drie dagen tijd!


Tips & Tricks


Pro/USERGUIDE

Vanaf Release 18 wordt de User Guide van Pro/ENGINEER uitgegeven in HTML. Bij het installeren van de Userguide wordt eveneens Netscape 3.0 geïnstalleerd. Met Java-scripts wordt het zoeken in de userguide ondersteund. Dit maakt het nu eenvoudig om de userguide toe te voegen aan je eigen Intranet.

Een ander belangrijk aspect is het feit dat naast de userguide ook een kopie geïnstalleerd wordt van de Customer Support Section van de Home Page van PTC (http://www.ptc.com)., inclusief al hun antwoorden op veel gestelde vragen (FAQ's)! Dit is weliswaar een gedownloade versie van hun site van een bepaalde week, maar daardoor niet veel minder waard.

Volg voor het installeren van de userguide de aanwijzingen in de Installation Guide.


Sections

Hier enkele tips bij het creëren van sections:

Zeskant

Dit is een voorbeeld van een zeskant section waarbij getracht is om het aantal benodigde dimensies zo klein mogelijk te houden. Dit is gelukt door gebruik te maken van centerlines.

N.B. Naderhand heeft Gerrit Jan Baarda van Honeywell nog hierop gereageerd met het volgende:


Ellips (Bron: Customer Support Section van PTC's Home Page)

Volg onderstaande procedure voor het creëren van een ellips:

1 Begin met een horizontale en een verticale centerline in sketcher mode: Schets een two point conic in het eerste kwadrant. Selecteer Adv Geometry van het GEOMETRY menu en daarna Conic:

2 Selecteer Geom Tools, Mirror en selecteer de horizontale centerline, doe Done Selec, en selecteer de conic:

3 Selecteer Geom Tools, Mirror en selecteer de verticale centerline, doe Done Selec, en selecteer beide conics:

4 Dimensioneer de conics zoals hieronder. Om de hoeken aan het uiteinde van de conics te dimensioneren selecteer je Dimension, selecteer de conic, selecteer dan het eindpunt van de conic, selecteer de centerline en plaats de dimensie met de midden muis toets. Specificeer een rho-dimensie door de conic te selecteren and de dimensie te plaatsen. Tevens moet je een hoogte en een breedte maat creëren. In de figuur staat de rho-waarde aangegeven als 0.414. De enige waarde die een echte ellips geeft is [sqrt(2)-1]. Type daarom deze vergelijking in als je de rho-waardes modificeert. Regenerate de section en modificeer de hoekmaten naar 90 graden en regenereer hem nog een keer.


Tolerantie tabellen

Je kan de toleranties van alle dimensies in je modellen aansturen door middel van ISO Tolerantie tabellen. Zet daarvoor de volgende regels in je config.pro:

TOLERANCE_STANDARD ISO

TOLERANCE_CLASS MEDIUM

TOL_MODE NOMINAL

TOL_DISPLAY YES

Als je een dimensie opvraagt (of op je tekening showed) krijg je dan alleen de nominale maat te zien. Zet dan ook op je tekeningen dat alle maten gestuurd worden via ISO Toleranties tabellen. Hieronder staat de standaard tabel die door Pro/E gebruikt wordt (ISO General Dims table)

Description 0.5 - 3.0 3 - 6 6 - 30 30 - 120 120 - 400 400 - 1000 1000 - 2000 2000 - 4000
Fine 0.05 0.05 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 -
Medium 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 2
Coarse 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 2 3 4
Very Coarse - 0.5 1 1.5 2.5 4 6 8

Wil je toch de toleranties zien dan zal je het Dimension Format moeten wijzigen naar bijvoorbeeld +- Symmetric.

Zolang je zelf de tolerantie niet wijzigt (d.m.v. #modify) zal deze aangestuurd blijven worden door de ISO General Dims tabel. Als je bijvoorbeeld een maat van 121 hebt dan krijg je een tolerantie van plus of min 0.5 (MEDIUM). Als deze maat echter gewijzigd wordt naar 119 dan zal zijn tolerantie automatisch mee wijzigen naar 0.3. Tenzij deze daarvoor met #modify gewijzigd was naar bijvoorbeeld 1.0 of zelfs 0.5. Dit houdt dus in dat als je bepaalde toleranties los wilt koppelen van de ISO tabel je de tolerantie zelf een waarde moet geven ook al heeft hij al de waarde die je wilt hebben. Het lastige hierbij is dat je niet kan opvragen welke maten gestuurd worden door de tabel of bevroren zijn door ze een keer te wijzigen.

Hieronder is een en ander duidelijk gemaakt.

In dit model worden de toleranties gestuurd via de ISO tolerantie tabellen. De geshowde toleranties zijn ook conform de ISO General Dims tabel (Medium).

Nu passen we een van de 0.5 toleranties aan door hem te wijzigen van 0.5 naar 0.5.

Als we daarna de nominale maat wijzigen van 121 naar 119 zal de gewijzigde 0.5 (en dus een bevroren tolerantie) niet veranderen maar de ongewijzigde (en dus aan de ISO tabel gekoppelde tolerantie) 0.5 zal wijzigen in 0.3.

Oude modellen koppelen aan standaard ISO tabel.

Door bovenstaande config.pro opties wordt elk nieuw model al automatisch gekoppeld aan de ISO standaard. Bij oude modellen die niet gemaakt zijn met deze configuratie opties aan moet je dit zelf doen. Kies dan bij de menukeuze 'Standard' voor 'ISO/DIN' en bij de menukeuze 'Model Class' voor 'MEDIUM'. Regenereer in beide gevallen het model.

Let op: tijdens het regeneren loopt Pro/E het hele model door en wijzigt alle toleranties naar de waardes volgens de tolerantie tabel. Vanaf dat moment zal je de toleranties voor dat model moeten beheren via de ISO tabellen of door ze zelf te wijzigen. Je kan deze tabel er ook niet meer afhalen.

Toepassen van ISO passingen as- en gatstelsel

Voor het toepassen van het as- of gatstelsel moet je per passingsoort de bijbehorende tabel koppelen aan je model.

Tolerantie tabellen koppelen aan je model.:

Kies in het Set-Up menu de functie 'Tol Setup'.

Bij de menukeuze 'Tol Tables' kiezen voor 'Retrieve' en 'Default Dir'. Er verschijnt een keuzemenu. Kies de gewenste passingsoorten (in principe 'Shafts' of "Holes' tabellen). Deze worden toegevoegd aan je model, dus kies in verband met de filegrootte alleen de tabellen die je nodig hebt. Sluit het selecteren af met 'done sel', waarna je het model weer regenereert en ga terug naar het hoofdmenu.

De volgende stap is per tolerantie de passing aan geven:

Toepassen tolerantie tabellen:

Kies in de functie 'Modify' en dan 'Dim params' (in drawing mode of 'Dim Cosmetics' in part mode).

Om een tolerantie toe te voegen kies je 'Assign Tol'.

Maak een keuze uit een van de ISO tolerantie tabellen en selecteer een dimensie. Geef de tolerantie letter en de klasse grootte (bijvoorbeeld 'h8') en selecteer de betreffende dimensie(s). Je moet dan dus wel eerst bijvoorbeeld de holes_h tabel geladen hebben.

Als laatste wordt onder het menu 'Dim params' en 'Format' de keuze 'Plus-Minus' gemaakt en toegewezen aan de getolereerde dimensie(s).