Juni '98 Jaargang 3.1


Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep. Ons doel is deze nieuwsbrief een aantal malen per jaar uit te brengen en naar alle ons bekende Pro/ENGINEER gebruikers te sturen.


Onderwerpen in deze editie

 1. Evaluatie Gebruikersconferentie 1997
 2. Winnaar Pro/AWARD 1997
 3. Pro/MANUFACTURING Avond 9 juni.
 4. Gebruikersconferentie 1998
 5. Pro/AWARD 1998
 6. Tips & Tricks
 7. Produktnieuws: ModelCHECK

Evaluatie Gebruikersconferentie 1997

Vorig jaar hebben we op donderdag 27 november de 4e Pro/ENGINEER gebruikersdag georganiseerd bij de TU Delft. Net als voorgaande jaren hadden we meer bezoekers. Dit keer ruim 200 deelnemers. Opnieuw een forse groei van ruim 20% aan deelnemers. Een verheugend feit natuurlijk, maar de aangeboden ruimte van de TU voldoet nu niet langer aan de gestelde eisen. Vooral de beide kleine zaaltjes, waar de workshops werden gehouden, bleken het afgelopen jaar veel te klein. We zijn dus op zoek gegaan naar een nieuwe accommodatie en hebben die gevonden bij de TU Eindhoven.

Wat betreft de laatste gebruikersdag hebben we natuurlijk goed gekeken wat onze gebruikers van de dag vonden. Zo hadden we een 17 tal evenementen bestaande uit lezingen en workshops georganiseerd. Verder was er een uitgebreide markt waar 18 bedrijven exposities verzorgden.

Uit de enquête blijkt dat niet alle onderwerpen even goed gewaardeerd worden. Vanzelfsprekend houden we hier rekening mee bij de organisatie van de komende gebruikersdag. In totaal zijn er 132 enquête formulieren ingeleverd.

De meeste waardering heeft de Pro/INTRALINK lezing gehad: 17 van de 97 uitgebrachte stemmen). Een paar andere toppers waren: de Tips & Tricks voor mapkeys lezing (15 stemmen), de uiteindelijke lezing van de Pro/AWARD winnaar van 1997: de Moldingmachine van Fico (14 stemmen), de Pro/FLY-THROUGH lezing en de ervaringen van AMP (beide 10 stemmen). De beoordeling zeer goed werd 47 keer gegeven aan de Lunch, en 37 keer aan de lezing over de Moldingmachine. De accommodatie in Delft werd 35 keer met dit predikaat onderscheiden.

Een zeer geslaagde dag dus. U kunt u voorstellen dat wij als bestuur daar natuurlijk trots op zijn, maar dat we ons ook goed beseffen dat dit dankzij jullie allemaal mogelijk is gemaakt. Namens het bestuur wil ik dan ook al onze bezoekers bedanken voor hun enthousiaste deelname aan deze dag. Zonder jullie was dit nooit mogelijk geweest! Bedankt daarvoor, jullie allemaal, en tot volgend jaar bij de TU Eindhoven!

Secretaris, John Otten.


Winnaar Pro/AWARD 1997

Op de gebruikersdag werden presentaties gehouden door vier finalisten in de competitie. Deze waren gekozen door PTC, de winnaar van vorig jaar en de voorzitter van de gebruikersgroep. De finalisten waren IHC, Fico Molding Systems en twee van Hollandse Signaalapparaten BV.

Uit deze kandidaten werd door de bezoekers van de conferentie de inzending van Olaf Corten van Fico Molding Systems te Zevenaar gekozen tot Pro/AWARD Winnaar 1997. Zijn inzending was onderstaande AMS-M machine, een compacte mold-machine voor IC's, modulair van opbouw.

Fico AMS-M

In zijn presentatie werd ingegaan op hoe Pro/ENGINEER, Pro/PDM en Pro/MECHANICA toegepast werden in een project van deze omvang: 30 engineers (waarvan 20 van ingenieursbureaus) tegelijk aan het werk aan een machine bestaande uit ongeveer 2500 modellen. Hij legde onder andere uit hoe omgegaan werd met zulke grote samenstellingen (Simplified Reps, layouts en dummy assemblies) en hoe alle constructeurs werden gestuurd in het gebruik van Pro/E. Verder gaf hij een demonstratie van hun Intranet die een belangrijk onderdeel bleek in het toepassen van hun standaards. Als laatste legde hij uit hoe er shaded images van Pro/ENGINEER samengesteld en toegepast worden in de machine interface en de on-line manuals.

Fico AMS-M (shaded images)

Pro/MANUFACTURING Avond 9 juni.

Op dinsdag 9 juni 1998 is er weer een avondbijeenkomst toegespitst op een specifiek onderwerp. Dit jaar is het onderwerp Pro/MANUFACTURING.

Er zal een presentatie gegeven worden over het toepassen van Pro/MANUFACTURING bij Hollandse Signaalapparaten. Daarna zal PTC voorbeelden laten zien op een workstation. Tevens kunnen (liefst vooraf ingediende) vragen gesteld worden.

De aanvang is om 19:20 (vanaf 18:30 is er ontvangst met koffie en broodjes) en zal tot ongeveer 22:00 duren.

Als het goed is heeft iedereen al een uitnodiging ontvangen. Mocht dat niet het geval zijn neem dan contact op met het administratie kantoor Oving te Delft tel: 015-2147766 en vraag om een aanmeldings-formulier. Wees wel snel, aangezien we bijna vol zitten.


Gebruikersconferentie 1998

!!!!! NOTEER ALVAST IN UW AGENDA !!!!!

Dit jaar zal de gebruikersconferentie op een andere locatie plaatsvinden!

Op donderdag 26 november 1998 zal de 5e Pro/ENGINEER gebruikersdag gehouden worden bij de TU Eindhoven. Nadere mededelingen komen in de loop van het jaar.

We staan open voor ideeën die jullie hebben omtrent de invulling van de dag. Heb je interesse in een bepaald onderwerp of bepaalde demonstratie laat het ons dan even weten.


Pro/AWARD 1998

Ook dit jaar zal er weer een Pro/AWARD verkiezing gehouden worden op de gebruikersdag.

Denk nu vast na over uw inzending!

We zijn van plan om (als het aantal inzendingen dat toelaat) met meerdere categorieën te werken. Te denken valt aan categorieën als: grote samenstellingen, complexe onderdelen, design, etc. In een later stadium zullen de definitieve categorieën bekend gemaakt worden.

Uit alle categorieën zal dan een winnaar gekozen worden, die op de gebruikersdag een presentatie geven. Uit deze presentaties wordt dan een overall winnaar gekozen.


Tips & Tricks

Creëren van User Defined Parameters uit de filenaam

Hieronder volgt een tip van Henk de Vlaam over drie nieuwe functies:

Sinds release 18.0 (9709+) zijn 3 nieuwe (niet gedocumen-teerde) stringfuncties voor relaties toegevoegd, t.w.:

 1. string_length() - geeft het aantal karakters van een string
 2. rel_model_name() - geeft de naam van de modelfile
 3. rel_model_type() - geeft de naam van het modeltype

Om ons tekeningformaat automatisch in te vullen gebruiken we de eerste twee functies om het nummer en de benaming van het model van de filenaam af te halen.

Ons formaat voor de modelnamen is als volgt:

<modelnr>_<modelname>.<modeltype>

(Bijv.: 123245_ring.prt)

We hebben de volgende relaties toegevoegd aan onze start-modellen:

NR=extract(rel_model_name(),1,search(rel_model_name(),"_")-1)

Om niet boven de maximale lengte van een relatieregel te komen wordt een extra parameter "R_M_N" gebruikt.

R_M_N = rel_model_name()

NAME=extract(R_M_N,search(R_M_N,"_")+1,string_length(R_M_N)-search(R_M_N,"_")))

Na regenereren hebben we nu automatisch de parameters "NR" (=12345) en "NAME" (=RING) aangemaakt.

Deze worden weer in de tekeninghoofd-tabel van het tekeningformaat toegepast als "&nr" en "&name". De parameters veranderen, na regeneratie, automatisch mee als de file hernoemd wordt.

Let wel, dit werkt alleen met R18 en hoger aangezien de functies pas toen zijn ingevoerd.

Henk de Vlaam << hdevlaam@dieo.nl >>


OCUS Benchmark

Olaf Corten heeft in de maand februari via Internet een trail file gedistribueerd en daarbij aan de gebruikers gevraagd om hem te runnen met Pro/E R18/19. Daarop zijn pakweg 70 reacties binnengekomen op veel verschillende soorten computers (50). De resultaten van deze Pro/E benchmark zijn te bezichtigen op zijn Home Page.


Sections

In onze vorige nieuwsbrief stonden een aantal tips voor het creëren van secties. Op een daarvan zijn een tweetal reacties binnengekomen. Het bleek dat de zeskant sectie met nog minder dimensies te creëren is.

Reactie van GOCI

GOCI (Gespecialiseerd Opleidingscentrum Informatica) stelt zich tot doel om personen met een handicap een kwalitatief hoogstaande opleiding te geven en hen aansluitend een bevredigende job op de open arbeidsmarkt te bezorgen. Hiertoe voorzien wij een opleiding informatica en een opleiding tot CAD-tekenaar.

In de CAD-opleiding komt Pro/ENGINEER uitgebreid aan bod.

Door een cursist van GOCI, Karel Pelgroms, werd de volgende tip aangebracht.

Het is mogelijk in Pro/ENGINEER Release 18.0 een zeshoek aan te maken met slechts één maat (bijvoorbeeld de sleutelwijdte). Deze sectie bestaat slechts uit drie centerlijnen, een punt op de snijding van die lijnen en uit de geometrie.

Zeshoek section

Deze sectie werd gemaakt met volgende stappen :

 1. 2 centerlijnen (1 horizontale), een centerpunt en een zijde schetsen en bematen. Belangrijke maten hierbij zijn de hoek van 60° tussen de centerlijnen en de lengte van de zijde van de zeshoek. Regenereren.

Zeshoek section (begin)
 1. De centerlijn en de zijde spiegelen rond de horizontale centerlijn. Regenereren.
 2. Daarna de overbodige maat verwijderen. Regenereren. Er blijven nog twee maten over.
 3. De twee zijden spiegelen rond de andere centerlijn. Regenereren.
 4. Een laatste maal twee zijden spiegelen rond de derde centerlijn. Regenereren.
 5. De hoekmaat van 60° verwijderen. Regenereren.
 6. Er blijft slechts één maat over.
 7. Hierna kan men de maat verwijderen en vervangen door bijvoorbeeld de sleutelwijdte.

Ik hoop dat deze bijdrage nuttig kan zijn voor andere gebruikers in Nederland en België. Indien men meer wenst te weten over de opleiding, stage en tewerkstelling die door ons centrum verzorgd worden, kan men ons steeds contacteren.

E-mail: Jan.Cumps@goci.eunet.be

Reactie van Gerrit Jan Baarda van Honeywell:

Persoonlijk gebruik ik twee constructiecirkels i.p.v. centerlines. Als je de ingeschreven en de omgeschreven cirkel intekent kun je volstaan met de sleutelwijdte of de overhoekse maat. Belangrijk is dat je behalve de twee constructiecirkels geen andere referentie-elementen toevoegt, zoals punten of centerlines.

E-mail: gerrit.jan.baarda@netherlands.honeywell.com


Produktnieuws: ModelCHECK

In dit artikel zal ModelCHECK, een softwarepakket van RAND Technologies, worden behandeld.

 1. Wat is het doel van ModelCHECK?

De kracht van Pro/ENGINEER is de parametrische benadering, waardoor het mogelijk is om modellen snel te veranderen en om bestaande modellen varianten te geven. Toch zal zelfs de meest doorgewinterde gebruiker ongetwijfeld één of meer van de volgende vragen hebben gehad:

Voor een antwoord op zulke vragen heeft RAND Technologies het pakket ModelCHECK ontwikkeld.

 1. Hoe werkt ModelCHECK?

ModelCHECK controleert on-line, dus tijdens het modelleren, Pro/ENGINEER parts, assembly's en drawings. Deze controle is op te splitsen in twee delen:

Zodra tijdens het modelleren een fout wordt gemaakt, wordt dit gemeld d.m.v. moderne Web-technologie. Met Java-buttons is het mogelijk om precies die plaats in het model te highlighten in Pro/ENGINEER waar de problemen optreden en indien nodig direct te verhelpen.

ModelCHECK

Daarnaast is het mogelijk om voorafgaand aan de vrijgifte in één keer een hele lijst modellen te checken.

 1. Wat levert ModelCHECK op?

Het gebruik van ModelCHECK garandeert dat alle modellen voldoen aan de eigen bedrijfsstandaard. ModelCHECK verhoogt de modelkwaliteit, verbetert de communicatie en levert tijdwinst op bij een redesign of bij hergebruik van het 3D model voor b.v. analyse, PDM of manufacturing.

 1. Wat kost ModelCHECK?

ModelCHECK kost fl. 3000,- en wordt exclusief verkocht door RAND Technologies. Als uw interesse is gewekt en u wilt eens een eigen Pro/E part, assembly of drawing laten checken, bel dan met RAND Technologies in Breda. Tel: 076-5870200.