Oktober '98 Jaargang 3.2

Dit is de nieuwsbrief van de Stichting Pro/ENGINEER Gebruikersgroep. Ons doel is deze nieuwsbrief een aantal malen per jaar uit te brengen en naar alle ons bekende Pro/ENGINEER gebruikers te sturen.

Onderwerpen in deze editie

1

Gebruikersconferentie 1998

5

Tips & Tricks

2

Pro/AWARD 1998    

3

Evaluatie Pro/MANUFACTURING Avond 9 juni. 1998    

4

Rand exclusief Pro/ENGINEER reseller voor MKB.    

Gebruikersconferentie 1998

Dit jaar zal de gebruikersconferentie op een andere locatie plaatsvinden!

Op donderdag 26 november 1998 zal de 5e Pro/ENGINEER gebruikersdag gehouden worden bij de TU Eindhoven (auditorium).

Zie verder Pro/ENGINEER Gebruikersconferentie 1998


Pro/AWARD 1998

Ook dit jaar zal er weer in samenwerking met PTC een Pro/AWARD Benelux verkiezing gehouden worden op de gebruikersdag.

Zeer binnenkort zult u van PTC de poster van vorig jaar ontvangen, met daarbij een Pro/AWARD aanmeldingsformulier.

We zijn van plan om (als het aantal inzendingen dat toelaat) met meerdere categorieŽn te werken. Te denken valt aan categorieŽn als: grote samenstellingen, complexe onderdelen, design, etc. In een later stadium zullen de definitieve categorieŽn bekend gemaakt worden.

Uit alle categorieŽn zal dan een winnaar gekozen worden, die op de gebruikersdag een presentatie geven. Uit deze presentaties wordt dan, door de aanwezigen, een overall winnaar gekozen.


Evaluatie Pro/MANUFACTURING Avond 9 juni 1998

Op 9 juni 1998 is er weer een gebruikersavond geweest.

Het onderwerp was dit keer Pro/MANUFACTURING. Hieronder staan de resultaten van de aldaar gehouden enquÍte.

Aantal deelnemers: 47

Aantal ingeleverde formulieren: 20 .

Uitwerking:

 

zeer goed

goed

voldoende

onvoldoende

locatie

2

10

8

1

accommodatie

3

11

5

1

lezing Signaal

5

14

1

 
lezing PTC

3

11

6

 
overall indruk

2

14

3

 
         
totaal

15

60

23

2

 

Meest interessant:

Intro Pro/MAN versie 20 door PTC: 7

Lezing HAS: 5

Tips en tricks: 2

Spangereedschap; Power milling; UDF’s; Praktijkgerichte info; Opmerkingen andere gebruikers: elk 1x

Minst interessant:

Lezing HSA: 3

Lezing PTC: 2

Bibliotheken, Sites databases; Welkomstwoord; Info die Pro/MAN gebruiker al weet: elk 1x

Onderwerp volgende avond:

Sheetmetal: 2

Pro/MECHANICA, -PROCESS; -WEBLINK; Productvernieuwingen; Slimme opbouw modellen en relaties; Hoe werkmethoden vastleggen voor groep constructeurs: elk 1x

Suggesties:

Grotere ruimte (niet zo warm): 3

Communicatie via WWW en E-mail; meer algemene info; Toepassing Pro/E in ontwerpproces in combinatie met andere disciplines; melk en karnemelk bij de broodjes: Details avond beter in Nieuwsbrief; elk 1x


Rand exclusief Pro/ENGINEER reseller voor MKB.

Rand Technologies maakt bekend dat er een contract is gesloten met Parametric Technology Corporation (PTC), waarmee Rand Technologies de enige reseller van PTC produkten wordt voor het midden- en kleinbedrijf.

Deze meer jaren overeenkomst geeft Rand Technologies wereldwijd het recht om vanaf 1 oktober 1998 exclusief de Pro/ENGINEER softwarelijn en bijbehorende maintenance en diensten aan te bieden bij kleine en middelgrote bedrijven. In het eerste jaar van de overeenkomst betreft dit bedrijven met een jaaromzet onder de 20 miljoen gulden. Voor klanten die boven deze grens komen blijft PTC het aanspreekpunt voor verkoop van software.

Het doel van Rand Technologies is niet veranderd:

Het leveren van totaaloplossingen voor Pro/ENGINEER gebruikers, inclusief hardware, implementatie en trainingen en het onderhouden van een plezierige lange termijnrelatie met de klant.

Guy van Kooyk, directeur Rand Technologies in Nederland: "Wij zijn zeer verheugd met deze nieuwe samenwerking, omdat dit ons de unieke mogelijkheid geeft om binnen de doelgroep een totale Mechanical Design Automation oplossing te kunnen bieden."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rand Technologies in Breda: 076-5870200.


Tips & Tricks

 1. Master Model Merge Technique’
 2. Het plaatsen van radius maat in de holte van de geometrie
 3. Simplified Representations en Select By Rule
 4. VRML files aanmaken

1: ‘Master Model Merge Technique’

Wanneer je gegoten produkten maakt kom je vaak voor het probleem te staan dat je zowel een tekening van het gietprodukt moet maken als wel een tekening van de nabewerkingen op het produkt. Hiervoor bestaat een mooie techniek die hieronder beschreven wordt. Het doel is om twee modellen te maken waarvan een het gietmodel is en het ander parametrisch gestuurd wordt door dit gietmodel en verder bewerkt wordt naar het nabewerkte model.

Deze techniek wordt ook gebruikt bij samenstellingen waarvan de totale vorm gestuurd wordt door een model. Hierbij valt te denken aan een complexe vorm die in tweeŽn gesneden wordt.

Ook zou je deze techniek kunnen gebruiken wanneer een standaard inkoop onderdeel aangepast moet worden.

Volg onderstaand stappenplan:

 1. Zet de Reference Control op All (te vinden via het Environment menu). Je gaat namelijk een external reference aanmaken van het ene part naar het andere.

 2. CreŽer het master part. Dat wil zeggen: het gehele gietmodel.

  CreŽer het merge part bestaande uit de default datum planes (of coord.sys.)

 3. CreŽer een dummy assembly zonder enige features erin. Doe dus alleen: #mode; #assembly; #create; dummy.

 4. Deze assembly wordt aan het eind weer weggegooid.

 5. Plaats het merge part in de dummy samenstelling.

 6. Plaats het master part in de samenstelling door deze te plaatsen t.o.v. de datum planes (of het coord.sys.) van het merge part.

 7. Selecteer #Component; #Adv Utils; #Merge

 8. Selecteer het merge part als het part waarnaar het merge proces toe gaat.

 9. Selecteer het master part als de reference voor de merge.

 10. Selecteer #Reference en #No Datums in het OPTIONS menu

 11. Type ‘y’ om het master part los te koppelen (Detach) van de dummy samenstelling.

 12. #Dbms; #erase de dummy samenstelling van memory.

 13. Retrieve het merge part. Deze heeft nu alle geometrie van het master part als een feature overgenomen.

  Save het merge part.

Nu is het merge part altijd afhankelijk van het master part. Als het merge part in Pro/E ingelezen wordt, wordt automatisch ook het master part ingelezen. Als deze niet bestaat krijg je wel de laatst bekende geometrie van het master part beschikbaar. Als het master part gewijzigd is zal je zelf het merge part opnieuw moeten regenereren om deze verandering door te laten voeren in het merge feature.

Let op dat je exact dit stappenplan gebruikt, anders zou het kunnen gebeuren dat het merge part afhankelijk is van de dummy samenstelling.

Je kan nu vrijelijk aan het merge part features toevoegen.


2: Het plaatsen van radius maat in de holte van de geometrie

Soms wil je een radius maat in de holte van de geometrie plaatsen. Meestal gaat dit niet, maar je kan een beetje vals spelen door spaties toe te voegen aan de maat:

Als je hem dan ergens in de 'virtuele' cirkel plaats kan hij er zo uit zien:

Bij het verplaatsen zie je dan het volgende:


3: Simplified Representations en Select By Rule

Voor velen is het werken met Simplified Representations al een vanzelfsprekendheid geworden. Hiermee kan je namelijk toch nog goed werken met hele grote samenstellingen. Zelfs als de totale samenstelling al niet meer ophaalbaar is op je computer.

Een zeer handig hulpmiddel bij het creŽren van Simp.Reps is de By Rule optie. Je hebt een aantal mogelijkheden tot je beschikking:

In Zone:

Selecteer alles wat binnen een voor gedefinieerde zone valt. Een zone kan je aanmaken via het SETUP menu, waarbij je een of meerdere assembly datums kunt selecteren. Alles aan een zijde van die datum hoort dan bij die zone.

Model Name:

Objecten selecteren met wildcards: bijv: din*.

Size:

Ook kan je objecten selecteren op grootte (relatief en absoluut). De grootte die daarbij aangehouden wordt is de afstand van hoekpunt tot hoekpunt van de doos waarin het object past. Als je een relatieve grootte hanteert bekijkt Pro/E of het object groter is dan een bepaald percentage van de gehele samenstelling.

Je zou bijvoorbeeld alles kunnen selecteren met een relatieve grootte groter dan 10% van de totale samenstelling. Doe dat als volgt:

creŽer een Simp.Rep. met Exclude Comp als Default Rule.

Doe Tree > Expand All in de MODEL TREE.

In het SELECT MDL menu: By Rule > Size > Relative / Greater Than > Done > 0.1

Je moet nu nog alle sub-assemblies terug zetten in de Default Representation. Die zijn namelijk over het algemeen als geheel ook groter dan die 10% en worden dus ook geselecteerd, terwijl je alleen de onderliggende parts wilt selecteren. Doe het volgende:

Default in het EDIT REP menu.

In het SELECT MDL menu: By Rule > Name > *.asm > Done Sel > Done

Je hebt nu een Simp.Rep. gecreŽerd waarin alleen alle delen voorkomen die groter zijn dan 10% van de totale samenstelling.

Distance:

Selecteer objecten die een bol (met opgegeven radius) raken. Het middelpunt van de bol kan je op verschillende manieren aangeven (On Surface, On point, Center of Model, etc.). Let op dat hier de sub-assemblies als geheel ook geselecteerd kunnen worden, dus zet die dan ook hier weer terug naar de Default Rep. zoals hierboven beschreven.

Expression:

Selecteer met expressies op designated parameters. Bijvoorbeeld:

(search(DESCRIPTION,"air") > 0 and COSTS <= 10)

waarbij alle modellen geselecteerd worden met het woord "air" in de (designated) parameter DESCRIPTION, en de COSTS parameter kleiner is dan 10.

Het nadeel is echter dat dit niet recursief werkt (je kan zo dus alleen onderdelen op het top-level selecteren).

Skeleton:

Hiermee kan je alle skeleton parts (nieuw in R19) selecteren.

Let wel op dat de Select by rule optie alleen een hulpmiddel is bij het selecteren van objecten. Het is niet zo dat de Simp.Rep. altijd blijft voldoen aan deze Rule (wat trouwens wel een mooie enhancement zou zijn …).

Lees meer hierover in de Assembly Modeling Users Guide in de paragraaf Simplified Representations.

 


4: VRML files aanmaken

 

Met de module Pro/WEB-PUBLISH kun je onder andere met een druk op de knop VRML files van je model aanmaken waardoor je hem in 3D kunt bekijken met een standaard Internet browser.

Je hebt daarvoor wel de juiste plug-in nodig. Daar kan je natuurlijk Model.View en Pro/FLY_THROUGH van PTC voor gebruiken. Een andere plug-in is Cosmo-Player van Silicon Graphics die ook voor PC’s beschikbaar is … en gratis is (zie ook: http://cosmosoftware.com).

 

Je hoeft echter niet perse Pro/WEB-PUBLISH te hebben om VRML files aan te maken. Met Pro/E kan je ook andere 3D formaten aanmaken en die met andere software converteren naar VRML.

Op een SGI kan je dat doen door een Inventor file met ivToVRML en vrml1ToVrml2 te converteren, bijv:

% ivToVRML assem.iv | vrml1ToVrml2 > assem.vrml)

Op PC’s kan je een Render file aanmaken (.slp) en die converteren met Interchange van Viewpoint (www.viewpoint.com). Kosten $500,-.

 

Bekijk ook eens de (ook niet gratis) software van Resolution Technologies (http://www.restec.com) waarmee VRML files geconverteerd kunnen worden naar hun eigen sterk gecomprimeerde RTB formaat. Vooral handig bij het viewen van grote VRML files.